Zmiana w regulaminie klubu

Z początkiem 2020r. znosimy możliwość zawieszania karnetów.
Jako, iż w klubie sportway mamy tylko miesięczne zobowiązania w postaci karnetów open i dziennych, nie będzie już możliwości zawieszania takiego karnetu.
Jeżeli pojawią się u nas umowy min. roczne, to zawieszenie takiego karnetu będzie możliwe.
Zgodnie z pkt. 30 regulaminu klub sportway zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu, o których poinformuje użytkowników. Po zmianie każdy Uczestnik ma obowiązek zapoznania się z nowym regulaminem. Jeśli go nie zaakceptuje, to powinien zaprzestać korzystania z usług klubu i powiadomić o tym fakcie pracownika recepcji Klubu Sportway.
Regulamin dostępny w recepcji klubu.