ciało i umysł

prozdrowotne

REHA FIT

ciało i umysł, prozdrowotne

REHA FIT * To forma rehabilitacji ruchem naszego ciała, to nie tylko działanie na istniejące już problemy (np. bóle wielostawowe, bóle kręgosłupa, osteopenia), ale przede wszystkim jest to profilaktyka, czyli niedopuszczanie do powstawania i rozwijania się chorób związanych z aparatem ruchu. W czasie zajęć wykorzystywane są pozycje odciążające i stabilizujące kręgosłup oraz stawy. Oprócz ćwiczeń wzmacniających mięśnie postularne wykonywane są również ćwiczenia oddechowe, elongacyjne, antygrawitacyjne, rozluźniające i rozciągające. Do treningu wykorzystywane są różne przybory, takie jak: piłki duże i małe, ciężarki, taśmy i inne.